HAZÎRET-ÜL KUDS


HAZÎRET-ÜL KUDS
Cennet bahçesi. Peygamber ve evliyanın ruhlarının toplandığı yer

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.